Raciborskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.


Idź do treści

Przedmiot działania


Przedmiotem działalności Raciborskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. jest budowanie domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu.
Spółka może również:
1) nabywać lokale mieszkalne i budynki mieszkalne oraz niemieszkalne, w celu rozbudowy, nadbudowy i przebudowy w wyniku której powstaną lokale mieszkalne,
2) przeprowadzać remonty i modernizacje obiektów przeznaczonych na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych na zasadach najmu,
3) wynajmować lokale użytkowe znajdujące się w budynkach należących do Spółki,
4) sprawować na podstawie umów zlecenia zarząd nieruchomościami mieszkalnymi i niemieszkalnymi niestanowiącymi własności Spółki,
4a) sprawować zarząd nieruchomościami wspólnymi stanowiącymi w ułamkowej części jego współwłasność,
5) prowadzić inną działalność związaną z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą, w tym budować lub nabywać budynki w celu sprzedaży znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu.

Powrót do treści | Wróć do menu głównego