Raciborskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.


Idź do treści

Wniosek o zmianę wysokości zaliczek

Dokumenty do pobrania


Wypełniony i podpisany wniosek o zmianę zaliczek należy złożyć w biurze Raciborskiego TBS Sp. z o.o. lub wysłać pocztą.
Po zapoznaniu się Zarządu z wnioskiem, lokator zostanie poinformowany o jego pozytywnym lub negatywnym rozpatrzeniu.

Powrót do treści | Wróć do menu głównego