Raciborskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.


Idź do treści

Status prawny


Raciborskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. powołane zostało aktem notarialnym
Rep. A nr 2863/98 z dnia 19.06.1998r., zatwierdzonym decyzją Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast
w Warszawie nr 110 z dnia 13.07.1998r.
W dniu 31.08.1998r. postanowieniem Sądu Rejonowego w Katowicach Wydziału VIII Gospodarczego
Rejestrowego Spółka została wpisana do rejestru handlowego pod nr RHB 15685.
Postanowieniem Sądu Rejonowego w Gliwicach, X Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego
z dnia 06.06.2001r. Spółka zarejestrowana została w KRS pod numerem 0000017165.

Raciborskie TBS Sp. z o.o. prowadzi działalność w oparciu o Umowę Spółki w brzmieniu tekstu jednolitego
z dnia 27.07.2016r. - akt notarialny Repetytorium A numer 3507/2016 oraz o przepisy Kodeksu Spółek
Handlowych
(Dz.U.2019r. poz. 505 z późn. zm.).

Działalność Spółki regulują ponadto min.:
  • ustawa z dnia 26 października 1995r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego                        (t.j. Dz.U.2019.2195 z późn.zm.),
  • ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowych zasobie gminy i o zmianie           Kodeksu Cywilnego (t.j. Dz.U.2020.1611 z późn. zm.),
  • ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz.U.2019.2133 z późn. zm.),
  • ustawa z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U.2020.1526 z późn. zm.).
Umowa Spółki:
doc
 
Umowa Spółki Raciborskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Sp. z o.o.
[.pdf/541KB]Powrót do treści | Wróć do menu głównego